دسته بندی -مطالب خواندنی

تکنولوژی مطالب خواندنی مکانیک

استفاده از بنزين سوپر باعث تميز شدن موتور ميشود؟

استفاده از بنزين سوپر باعث تميز شدن موتور ميشود؟ به گزارش سایت فنی فرخیها ، شاید این پرسش برای شما عجیب به نظر برسد ، اما در واقع رانندگان زیادی هستند که گهگاهی یک...

تکنولوژی مطالب خواندنی مکانیک

بررسی برخی سیستم‌های ایمنی در خودروها

بررسی برخی سیستم‌های ایمنی در خودروها به گزارش سایت فنی فرخیها ، ایمنی در تمام کارها حرف اول را می زند و در بعضی جاها ایمنی مهمتر می شود و خودرو نیز سیستم ایمنی آن...

تکنولوژی مطالب خواندنی مکانیک

کار كاتاليزورهای مورد استفاده در خودرو

کار كاتاليزورهای مورد استفاده در خودرو به گزارش سایت فنی خودرویی فرخیها ، همزمان با صنعتي شدن جوامع و رشد چشم گير صنعت خودروسازي در كشورها كه منجر به تردد روزانه...